ارزیابی مدرک تحصیلی بخش مهمی از فرآیند شناسایی مشاغل حرفه ای هنگام مهاجرت به استرالیا است. این ارزیابی تعیین می کند که آیا شما مهارت ها و دانش لازم برای کار در شغل خود در استرالیا را دارید یا خیر.