تغییرات قوانین ویزای تخصصی استرالیا برای سال ۲۰۱۶

فعالیت های مهندسی در کانادا
خرداد ۸, ۱۳۹۵
نمایش همه

تغییرات قوانین ویزای تخصصی استرالیا برای سال ۲۰۱۶

 

اداره مهاجرت امروز لیست رشته های مورد نیاز برای سال مالی آینده را اعلام کرد و خوشبختانه تغییر چندانی در این لیست ها رخ نداده است . در واقع رشته های مهندسی، حسابداری و برخی رشته های دیگر که قبلا flag شده بودند کماکان در لیست شماره ۱ یا SOL موجود هستند.

لیست شماره ۲ یا CSOL  هیچ تغییری نکرده وبه لیست شماره SOL1 دو رشته اضافه شده و ازاین لیست ۹ رشته به لیست شماره ۲ برده شده. خلاصه این تغییرات به قرار زیر هست.

Occupations Added to the SOL

The following occupations have been added to the Skilled Occupation list:

Orthotists and Prosthetists ANZSCO 251912

Audiologists ANZSCO 252711

 

Occupations Removed from the SOL

There are 9 occupations removed from the Skilled Occupation List, they are as follows:

Mining Engineers ANZSCO 233611

Petroleum Engineers ANZSCO 233612

Metallurgist ANZSCO 234912

Environmental Health Officer ANZSCO 251311

Occupational Health and Safety Adviser ANZSCO 251312

Dental Hygienist ANZSCO 411211

Dental Prosthetist ANZSCO 411212

Dental Technician ANZSCO 411213

Dental Therapist ANZSCO 411214

error: Content is protected !!