دولت استان بریتیش کلمبیا، برنامه مهاجرتی جدید خود را معرفی نمود.

این برنامه که تحت عنوان “کارآفرینی منطقه ای” نامیده شده است، از ابتدای سال ۲۰۱۹، متقاضیان و واجدین شرایط را پذیرش می نماید.
هدف از معرفی و اجرای این برنامه مهاجرتی، ایجاد کسب و کار و فعال نمودن مناطق مختلف و کم جمعیت استان می باشد.
متقاضیان این برنامه مهاجرتی می بایستی دارای شرایطی به شرح زیر باشند و همچنین الزامات این برنامه مهاجرتی را رعایت نمایند:

۱- سرمایه گذاری متقاضی می بایستی در منطقه ای که کمتر از ۷۵ هزار نفر جمعیت داشته و همچنین با نزدیکترین منطقه شهری با جمعیت بالای ۷۵ هزار نفر، ۳۰ کیلومتر فاصله داشته باشد.
۲- متقاضی می بایستی از منطقه ای که قصد سرمایه گذاری دارد، پیش از اقدام بازدید به عمل آورد و یک تائیدیه و معرفی نامه کتبی به دولت استان بریتیش کلمبیا دریافت نماید.
۳- متقاضی می بایستی دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم (دانشگاهی و یا کالج) داشته باشد و یا در طول سه سال از پنج سال گذشته، مالکیت ۱۰۰ درصد کسب و کار خود را به عهده داشته باشد.
۴- متقاضی می بایستی دارای سرمایه ای معادل ۳۰۰ هزار دلار کانادا باشد.
۵- متقاضی می بایستی سرمایه گذاری ای معادل ۱۰۰ هزار دلار کانادا انجام دهد.
۶- حداقل مالکیت کسب و کاری که در کانادا تاسیس می نماید، می بایستی ۵۱ درصد باشد.
۷- متقاضی می بایستی مدرک زبان انگلیسی با نمره ای معادل CLB4 که معادل آیلتس Listening و Speaking  چهار، Reading4.5 ، Writing 3.5 را ارائه نماید.
۸- متقاضی می بایستی در طول دوره ای که با ویزای کار و جهت راه اندازی کسب و کار تعریف شده خود در کانادا حضور دارد، در همان منطقه ای که معرفی نامه دریافت نموده است، سکونت داشته باشد.
۹- متقاضی ملزم می باشد که پس از ورود با ویزای کار، در طول مدت زمان حداکثر ۱۲ ماه، سرمایه گذاری خود را انجام دهد.
۱۰- متقاضی ملزم به ایجاد شغل جهت حداقل یکنفر مقیم دائم و یا شهروند کانادا می باشد.
۱۱- متقاضی می بایستی دارای سابقه کار به عنوان مالک یک کسب و کار به مدت سه سال و یا مدیر یک کسب و کار به مدت ۴ سال و یا تلفیقی از بیشتر از یکسال مالکیت و بیشتر از دوسال مدیریت یک کسب و کار را در طول ۵ سال گذشته داشته باشد.
۱۲- متقاضی علاقه مند به این برنامه مهاجرتی امکان “خرید بیزینس” را نداشته و صرفا می بایستی کسب و کار تاسیس گردد.
۱۳- حضور مداوم متقاضی در محل کسب و کار خود الزامی بوده و به نحوی که می بایستی حداقل ۷۵ درصد از طول مدت زمان برنامه را در کانادا ساکن باشد.

 

جهت ارزیابی دقیق شرایط خود با ما تماس بگیرید