Manitoba-Business

شرایط لازم برای کسب اقامت کانادا از طریق برنامه سرمایه گذاری استانی منیتوبا

Manitoba Provincial Nominee Program for Business

  • متقاضی باید حداقل ۳۵۰،۰۰۰ دلار کانادا دارایی شخصی داشته باشد. (دارایی منقول و غیر منقول)
  • متقاضی باید حداقل سه سال سابقه ی مالکیت و مدیریت یک بیزنس و یا سابقه مدیریت به عنوان مدیر ارشد داشته باشد
  • کسب حداقل ۶۰ امتیاز در سیستم امتیاز بندی استان
  • اگر متقاضی از جانب استان منیتوبا انتخاب شود باید یک قرارداد با دولت منیتوبا امضاء کند که بر اساس آن یک سپرده به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار کانادا را در این استان به مدت ۲ سال ودیعه می گذارد.

متقاضی باید برای موارد زیر نیز آمادگی داشته باشد:
•    شرکت در مصاحبه ای با آفیسر انتخاب شده توسط استان
•    بتواند تجارت قابل قبولی در منیتوبا راه اندازی کند.  (در صورت راه اندازی تجارت در استان ۰۰۰، ۱۰۰ دلار سپرده به متقاضی عودت داده می شود)
ممکن است نیاز باشد که متقاضی به منیتوبا سفر کند و یک گزارش آماده نماید که نشان دهد در این سفر راجع به مسائل مختلف پیرامون راه اندازی بیزنس در منیتوبا تحقیق کرده است.
همچنین با توجه به امتیاز بندی ممکن است لازم باشد متقاضی مدرک زبان ارائه دهد.
بدیهی است متقاضیان با امتیاز بیشتر طبق سیستم امتیاز بندی ، شانس بیشتری نسبت به سایر متقاضیان برای پذیرش توسط استان خواهند داشت

assess-button