تهیه عکس لاتاری

در صورتیکه ساکن شهر اصفهان هستید ، میتوانید از خدمات عکاسی موسسه ما استفاده کنید. 

برای تهیه عکس لاتاری گرین کارت باید زاویه مستقیم به دوربین داشته باشید، عکس به شکل مربع و طول ۶۰۰ پیکسل تا ۱۲۰۰ پیکسل مورد قبول است. زمینه سفید، عکس رنگی و بدون عینک و سمعک باشد. موی شما نباید روی صورت شما را بپوشاند. نیازی به معلوم بودن گوش ها نیست. عکس با حجاب هم برای مسلمانان و سایر ادیانی که حجاب در آنها تعریف شده است ممانعتی ندارد. فقط گردی صورت باید کاملا واضح باشد. نیازی به چاپ عکس ندارید، عکس باید به صورت فایل دیجیتال به شما تحویل داده شود.

در صورتیکه ساکن شهر اصفهان هستید ، میتوانید از خدمات عکاسی موسسه ما استفاده کنید. 

راهنمای ثبت نام لاتاری